Politika privatnosti

U skladu sa principima odgovornog poslovanja, po kojima se Renew Concept od samog začetka ideje razvija, brinemo o privatnosti Vaših ličnih podataka poštujući ovu Politiku.

Na ovaj način, turističko-stambeni kompleks Renew Concept Vas, kao potencijalne kupce nekretnina, obaveštava o tome kako će se i u koje svrhe Vaši lični podaci prikupljati, obrađivati i koristiti, a prema članu 15. Zakona o zaštiti podataka ličnosti Republike Srbije.

Politika privatnosti se odnosi na vrstu podataka koju Vi kao interesenti za kupovinu nekretnine ili usluge Renew Concept-a, možete ostaviti pri poseti sajtu kompanije www.renewconcept.rs.

Podaci koje ćemo prikupljati uz Vašu saglasnost su:

  • ime i prezime;
  • e-mail adresa;
  • broj mobilnog telefona;

Navedena vrsta ličnih podataka se prikuplja putem kontakt forme, koju Vi popunjavate ukoliko ste zainteresovani za kupovinu nekretnine ili informacije o uslugama Renew Concept stambeno-turističkog kompleksa, a radi stupanja u dalji kontakt, koji će Vam omogućiti posetu prodajnom mestu, samom kompleksu ili jednostavno dobijanje detaljnijih informacija i razumevanje Vaših potreba od strane Renew Concept tima.

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gorepomenute svrhe, osim ukoliko ne dođe do izmena propisanih Zakonom Republike Srbije.

Način korišćenja podataka

Lične podatke, koje nam Vi direktno dostavite popunjavanjem kontakt forme, ćemo prikupljati, beležiti, razvrstavati i čuvati u našoj internoj bazi potencijalnih kupaca.

Renew Concept kompanija neće deliti Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, osim ukoliko:

  • imamo Vašu saglasnost za to,
  • smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost za deljenje Vaših podataka o ličnosti,

Saglasnost koju dajete čekiranjem polja u okviru kontakt forme na sajtu www.renewconcept.rs  je pravni osnov za prikupljanje i obradu Vaših podataka. Popunjavanje kontakt forme i davanje ličnih podataka je dobrovoljno i može biti opozvano u bilo kom trenutku uz nadoknadu eventualnih opravdanih troškova ili štete uslovljene opozivom od strane Vas.

Vaša prava

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

  • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
  • pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama,
  • pravo na ispravu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
  • pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,

Pristup Vašim podacima imaće samo lica kojima je u opisu posla  da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti, a strogo u skladu sa svim navedenim u ovoj Politici.

Izmene naše politike privatnosti

Zadržavamo pravo da ažuriramo  Politiku privatnosti na ovoj stranici, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na sajtu www.renewconcept.rs. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u odredbe naše Politike privatnosti.

Renew Concept

OBNOVI. ODMORI. STVORI.

Kompleks koji spaja luksuz i prirodu.